Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo patří mezi zařízení, které fungují na principu odběru nizkopotenciálního tepla ze svého okolí (vzduchu, země, vody), které je poté shromažďováno v chladivu a tím vytváří teplo. Každé tepelné čerpadlo má v sobě zabudovaný kompresor, který je využíván ke stlačování chladiva. Tímto způsobem dochází k následnému přehřátí. Díky tomuto venku jednoduchomu procesu se tvoří teplo, které se využívá například k topení, či ohřevu TUV. Tepelné čerpadlo (TČ) je závislé na přijmu elektrického proudu, i přesto se však stále díky své velice vysoké efektivitě, řadí mezi nejlevnější zdroje tepelné energie. V případě, že se v blízké budoucnosti chystáte na instalaci TČ, máte nyní možnost získat také prémii v podobě speciální sazby elektro D56d. Tato sazba umožňuje majitelům rodinných domů spotřebovávat elektrickou energii 22 hodin denně, a to akutálně za cenu cca 2,30 Kč/kWh.

Dělení podle zdroje:

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

tepelná čerpadla vzduch voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda fungují tak, že nasávají teplo z všudypřítomného okolního vzduchu. Součástí každého tepelného čerpadla je výparník, prostřednictvím něhož proudí vzduch skrz ventilátor a tímto dochází k předání tepla chladivu, které je poté stlačováné kompresorem. U tohoto procesu dochází k přehřátí vzduchu, které je následně předáván do topné vody. Vzduchová tepelná čerpadla v sobě mají také dále zabudován tzv. bivalentní zdroj (např. elektrokotel) a to z toho důvodu, že při velice nízkých venkovních teplotách, může zcela jednoduše dojít ke snížení jejich efektivnosti. Není proto úplně vhodným řešením pořizovat si k rodinným domům vzduchová TČ s právě takovým výkonem, který by byl schopen pokrýt jako jediný tepelný zdroj tepelné nároky i při tak velmi nízkých teplotách. Takto chladných dní je totiž v hlavní topné sezóně jen poskromnu a nebyl by proto využitý tak, jak by by bylo vhodné.

Výhody

 • nižší pořizovací náklady
 • lze umístit téměř kdekoli
 • jednoduchá instalace

Nevýhody

 • pokles výkonu při nižších venkovních teplotách
 • hlučnost

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA

tepelná čerpadla země voda

Jak již napovídá samotný název, pro toto čerpadlo je zdrojem tepla energie, kterou získává ze země. U těchto čerpadel existuje možnost vybrat si jednu ze dvou variant, a to buď geotermální vrty nebo plošný kolektor. Ať už se rozhodnete kteroukoliv variantu, obě využívají jako teplonosné médium nemrznoucí směs – solanku. Díky této směsi je teplo předáváno chladivu, a to prostřednictvím výměníku, který má v sobě každé čerpadlo zabudován. Teplo je poté stlačováno kompresorem a tím způsobem dochází k jeho přehřátí a následnému předání do topné vody.

Výhody

 • stabilnější topný výkon
 • dlouhá životnost primárního zdroje
 • velmi tichý chod

Nevýhody

 • vysoké investiční náklady (vrty)
 • rozsáhlé pozemní, resp. podzemní, práce

TEPELNÉ ČERPADLO VODA-VODA

tepelná čerpadla voda voda

Zdrojem tepla pro TČ voda – voda bývá obvykle podzemní voda. Každé čerpadlo voda – voda má v sobě zabudovaný výměník, do kterého přichází tzv. zdrojová voda. Ve výměníku následně dochází k procesu, při kterém je teplo předáváno chladivu, a to je v poslední fázi stlačováno kompresorem. Tímto způsobem dochází k jeho přehřátí a vzniká teplo, které je poté prostřednictvím druhého výměníku předáváno topné vodě. Tepelná čerpadla voda-voda patří k nejúčinnějším zdrojům tepla – pracují s vysokou mírou efektivity.

Výhody

 • vysoká účinnost tepelného zdroje
 • nejvyrovnanější výkon v průběhu celého roku

Nevýhody

 • nedostatek zdrojů vody v přírodě
 • nutnost zkoumat složení vody a její vydatnost

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TEPELNÉ ČERPADLO

K tomu, abyste byli schopni stanovit správný výkon TČ, vhodnost typu TČ, budete zcela určitě potřebovat odbornou konzultaci se specialistou na tepelná čerpadla. Je nezbytné provést výpočet tepelných ztrát objektu, jednoznačně si určit, které zařízení budou mít tepelné nároky (např. bazén), typ topení, počet osob, pro které bude TČ ohřívána užitková voda. Velice důležitou informací pro každého investora je také vyhodnocení, která technologie TČ je nejvhodnější vzhledem k možnosti instalace vrtů, zemního kolektoru či využití podzemní vody.

Zpravidla je to tak, že u novostaveb jsou nejvhodnější TČ typu země – voda. Tento typ čerpadel je dokáže totiž velice jednoduš využít to, že je při stavbě nemovitosti provedena skrývka půdy a lze proto bez větších nároků na zemní práce na pozemku instalovat zemní kolektor. Naopak v případě, kdy se jedná o rekonstrukci stávajících objektů, je mnohem vhodnější technologie vzduch – voda, kde není nezbytně nutný zásah do již upravených pozemků a nepotřebujeme proto na stavbu dopravit těžkou techniku pro zajištění například hlubinných vrtů.

Naše certifikáty

Zavolejte nám na 720 218 622, napište nám na , využijte náš kontaktní formulář níže, případně nám rovnou pošlete poptávku. Můžete si také prohlédnout naše konkrétní činnosti nebo fotogalerii referencí.

Napište nám

Zobrazit formulář