Tepelná čerpadla voda-voda

Zdrojem tepla pro TČ voda – voda bývá obvykle podzemní voda. Každé čerpadlo voda – voda má v sobě zabudovaný výměník, do kterého přichází tzv. zdrojová voda. Ve výměníku následně dochází k procesu, při kterém je teplo předáváno chladivu, a to je v poslední fázi stlačováno kompresorem. Tímto způsobem dochází k jeho přehřátí a vzniká teplo, které je poté prostřednictvím druhého výměníku předáváno topné vodě. Tepelná čerpadla voda-voda patří k nejúčinnějším zdrojům tepla – pracují s vysokou mírou efektivity.

Výhody

  • vysoká účinnost tepelného zdroje
  • nejvyrovnanější výkon v průběhu celého roku

Nevýhody

  • nedostatek zdrojů vody v přírodě
  • nutnost zkoumat složení vody a její vydatnost

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TEPELNÉ ČERPADLO

K tomu, abyste byli schopni stanovit správný výkon TČ, vhodnost typu TČ, budete zcela určitě potřebovat odbornou konzultaci se specialistou na tepelná čerpadla. Je nezbytné provést výpočet tepelných ztrát objektu, jednoznačně si určit, které zařízení budou mít tepelné nároky (např. bazén), typ topení, počet osob, pro které bude TČ ohřívána užitková voda. Velice důležitou informací pro každého investora je také vyhodnocení, která technologie TČ je nejvhodnější vzhledem k možnosti instalace vrtů, zemního kolektoru či využití podzemní vody.

Zpravidla je to tak, že u novostaveb jsou nejvhodnější TČ typu země – voda. Tento typ čerpadel je dokáže totiž velice jednoduš využít to, že je při stavbě nemovitosti provedena skrývka půdy a lze proto bez větších nároků na zemní práce na pozemku instalovat zemní kolektor. Naopak v případě, kdy se jedná o rekonstrukci stávajících objektů, je mnohem vhodnější technologie vzduch – voda, kde není nezbytně nutný zásah do již upravených pozemků a nepotřebujeme proto na stavbu dopravit těžkou techniku pro zajištění například hlubinných vrtů.

Naše certifikáty

Zavolejte nám na 720 218 622, napište nám na , využijte náš kontaktní formulář níže, případně nám rovnou pošlete poptávku. Můžete si také prohlédnout naše konkrétní činnosti nebo fotogalerii referencí.

Napište nám

Zobrazit formulář